Svet-Stranek.cz
Pronájem užitkové vozy (dodávky)
Autopůjčovna dodávek Praha|půjčovna užitkové vozy

Výpůjční smlouvy:Pronájem užitkové vozy (dodávky)

Výpůjční smlouvy

                                                                         Předavajcí:TERASEL s.r.o  lyčkovo nam.482/3  ič:24784591 tel.+420775503539 dále jen“vlastnik“

                                                                                                                                                           a

Přebírající:

 

Rodné číslo:

Číslo OP/Číslo ŘP:

Telefon:

Dále jen „nájemce“

Smluvní strany sepsaly dnešního dne tuto     

 

                                                                                                                                    Výpůjční  smlouvu

Předmětem výpůjčky je vozidlo OPEL  MOVANO 3300, VIN:VN1F9BNH527827149,barvy bílé.Nájemce  je povinen vrátit vůz  do adresu Lyčkovo nám.482/3,Praha8 Česká Republika.Pokud nájemce poskytne vůz třeti osobě,zodpovídá  za  jím způsobenou škodu na vozidle i  okolí  stejně,jakoby škodu způsobil  sám.Jakékoliv poškození  vozidla vlastní   vinou je nájemce povinen  okamžitě náhlásit vlastníkovi.Nájemce učiní  veškerá možná  opatřeni  proti zcizeni   vozidla.Nájemce ručí  za vozidlo po  dobu  trvání jeho výpůjčky.Za  jakékoliv  prokázané pokuty  a  přestupky ve výpůjčni době s vozidlem  vlastnika je nájemce  povinen  převzít na svou zodpovědnost a to včetně  úhrady či soudniho sporu.

 Cena  zahrnuje:

  

1)  Povinné ručení,havarijní   pojistění,pojištění proti krádeži,zelenou    kartu  
2)  Roční  dálniční známka  ČR
3)     Ceny  za  den se počítají    za   24 hodin  od  začátku  pronájmu.Je-li  tato doba překročena o více než  60 minut ,učtuje se nájemné  200Kč  za každou započatou hodinu.

 Cena ne zahrnuje:
1)Spotřebované  palivo

2)Jakékoliv silnični poplatky mimo Českou republiku                                                                                                                                                                                                                  

Sazba  půjčovného Kč a bez 21% DPH.       

3 hodiny - 600Kč ,6 hodiny - 900Kč ,1den -1200Kč,2dny-2400Kč

Vykend-3000Kč,3dny-3600Kč,4dny-4800Kč,5dny-6000Kč.

6dny-7200Kč,1tyden-8000Kč,2týdny-1300Kč.

prez noc 20.00h-08.00 -700kč.


Oprávněni  zástupci smluvních   stran prohlašuji,že si  smlouvu  přečetli a texty    odpovídají  pravdě a  svobodné  vůli  smluvních stran. Na důkaz  toho připojují své  podpisy

 

Předávající.......................................................         přebírající.................................................................

 

                                                                                                                                            Předávací   protokol

                                                                                                                        Dne.................................

Vratná   záloha 5000Kč     Slovy   Pět tisíc korun

Stav   kilometrů při  předání nájemci.........................................km

Stav  kilometrů  při  převzetí   od nájemce......................................km

Předané  věci k vozidlu: klíč  x 1, malý technický průkaz,doklad  o  povinném ručení,lékárnička x 1,hever  x 1,klíč na kola  x 1,plná  nádrž  pohonných hmot,gumové  koberečky  x 2

Vozidlo   předáno nájemci  dne.............................. v.................hodin  v misté Lyčkovo nám.482/3 Praha8

Vozidlo   bude vráceno   nejdéle   dne..........................v......................hodin  v místě     Lyčkovo nám.482/3  Praha8

 

 

 

 

Předávající................................                                                 Přebírající.......................................

 

 

Předávající.................................                                               Přebirající.......................................

návštěvníků stránky
celkem81 314
tento týden87
dnes9